Tuesday, March 9, 2010

Mexico, Fundación Gruber Jez
3 maart 2010 ben ik voor de 3e keer aangekomen in Yucatan, Mexico. Ook deze keer verblijf ik weer bij de Fundacíon Gruber Jez. Ik ben hier alleen de maand maart om te schrijven over mijn werk en na te denken hoe ik enkele aankomende projecten ga vormgeven.

March 3, 2010 for 3e turn I have arrived in Yucatan, Mexico. This time I also stays I at the Fundacíon Gruber Jez. I am here only the month of March to write about my work and think how I will form some arriving projects.

De eerste paar dagen was ik in het gezeldschap van Isadora Cuellar en Lilo Schrammel. Isadora komt uit Mexico City en was hier om enkele grote keramische objecten te maken. Zij is alweer terug naar Mexico City. Lilo is bezig om haar werken van de vorige AIRperiode te verpakken en klaar te maken om ze te verschepen naar Oostenrijk. Keno een student van de academie helpt haar.

The first couple days I was in the company of Isadora Cuellar and Lilo Schrammel. Isadora comes from Mexico City and was here to make some large ceramic objects. She went back to Mexico City. Lilo is busy packing and preparing work from the previous air period to ship them to Austria. Keno a student of the academy helps her.

Enkele sfeer beelden

Some images

Lunch bij Dona Wilma in Cholul. Ik heb ze de publicatie gegeven van mijn werk uit de eerste AIRperiode. De achterkant staat vol met foto´s ten tijde van Dia de los Muertos. Zij staan ook op enkele foto´s waar ze Micki Skudlarczyk (voormalige AIR)laten zien hoe traditionele gerechten worden gemaakt.

Lunch at Dona Wilma in Cholul. I have given them the publication of my work from the first air period. The back stands full with photo´s at the time of Dia de los Muertos. They also stand on some photo´s where they show Micki Skudlarczyk (former AIR) how traditional dishes are being made.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home